Privatlivspolitik

Per 18. april 2024

Når du bruger vores hjemmeside og vores app, og når du kontakter os via telefonen, indsamler og behandler TAXA 4×35 nogle personoplysninger. I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvordan vi behandler personoplysningerne.

1. Personoplysninger

Vi behandler disse personoplysninger om alle besøgende på TAXAs hjemmeside og brugere i TAXAs app:

 • Cookies: IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængig af udstyr) mv.

Hvis du bruger TAXA 4×35 appen, behandler vi derudover disse oplysninger:

 • Favoritadresser samt eventuel hjemmeadresse og arbejdsadresse
 • Oplysninger om betalingskort
 • Oplysninger om loyalitetskort (optjening, brug og rabat)
 • Enhedens unikke ID-nummer
 • Eventuel rating af kørt tur og eventuel rating af taxachauffør

Hvis du har en taxa.nu-konto (erhverv), behandler vi derudover disse oplysninger:

 • Brugernavn, password
 • Eventuelt e-mailadresse

Vi behandler disse personoplysninger om alle kunder, uanset om bestilling sker via hjemmesiden (med og uden taxa.nu-konto), appen eller via telefonen:

 • Navn
 • Telefonnummer anvendt til bestillingen (hvis bestillingen er foretaget over telefonen eller gennem appen)
 • Turadresse (afhentnings- og destinationsadresse)
 • Tidspunkt for bestilling
 • Eventuelle bemærkninger til turen
 • Turens begyndelses- og sluttidspunkt (inkl. dato)
 • Pris- og betalingsoplysninger, f.eks. om du har valg fast pris eller taxameter, og hvilken type betaling du har anvendt (kontant eller hvilken type betalingskort)
 • Positionsvisning, hvis det er slået til i app’en eller på hjemmesiden
 • Bestilling af specialkørsel (PartyTaxa, minibusser, skolekørsel, sightseeing-Taxa, Handicapkørsel, offentlig taxikørsel, leje af taxa)
 • Hvis du ønsker at få genfremsendt en kvittering, eller at udnytte dine rettigheder beskrevet nedenfor, behandler vi desuden en kopi af din billedlegitimation.

2. Formål med behandlingen

Vi behandler personoplysningerne til disse formål:

 • Cookies: Hentning af hjemmesiden fra serveren og statistisk analyse, trafikmåling og optimering af hjemmesiden som følge af besøgte sider, tid på siden mv., oplysninger om geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.
 • Levering af hjemmesiden, appen og muligheden for at bestille en taxa via forskellige kanaler
 • Håndtering af bestillinger, kørsel og opfølgning på taxature
 • Håndtere loyalitetsordningen
 • Optimere brugeroplevelsen i forbindelse med bestilling af taxakørsel, fx ved forslag om bestilling til tidligere anvendte adresser eller favoritadresser
 • Genfremsendelse af kvittering for kørt taxatur og bekræftelse af identitet i denne forbindelse
 • Kundeservice, f.eks. glemte sager
 • Overholdelse af gældende persondatalovgivning og andre legitime interesser, f.eks.:
  a. Dokumentationspligt
  b. Behandling af personoplysninger hvor juridisk hjemmel for behandling forefindes
  c. Håndtering af forespørgsler og klager fra brugere og andre, hvor behandling er nødvendig i tilfælde af retskrav, skal fastlægges, og anvendes
  d. Iværksættelse og vedligeholdelse af diverse sikkerhedsforanstaltninger
  e. Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  f. Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  g. Håndtering af tvister med registrerede, brugere og/eller tredjeparter

3. Kilder

En del personoplysninger indsamles fra dig, når du opretter en taxa app brugerprofil, en taxa.nu brugerprofil, når du bestiller en taxa, eller hvis du ønsker at få genfremsendt en kvittering.

Andre oplysninger (f.eks. afhentnings- og destinationsadresser- og tidspunkter, kortoplysninger) registreres automatisk i vores systemer, og andre oplysninger registreres automatisk fra din enhed, fx din smartphone eller computer, når du besøger hjemmesiden og bruger appen.

4. Det juridiske grundlag for behandlingen

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger om brugere af appen og hjemmesiden er disse:

 • Vi behandler personoplysninger om besøgende på baggrund af vores legitime interesser i at kunne levere hjemmesiden og appen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen
 • Samtykke efter pkt. 3 i cookie-bekendtgørelsen (bekendtgørelse 2011-12-09 nr. 1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til op-lysninger i slutbrugeres terminaludstyr).

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger om kunder (uanset bestillingsform) er disse:

 • Artikel 6, stk. 1, litra b, i databeskyttelsesforordningen om indgåelse af en kontrakt, herunder også brug af loyalitetskortet via appen
 • Vores legitime interesser i at give dig en god og effektiv brugeroplevelse f.eks. ved forslag om bestilling til tidligere anvendte afhentningsadresser og at give en god kundeservice, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen.
 • Retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, i databeskyttelsesforordningen, i medfør af bogføringsloven (hele loven).

5. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af taxakørsel, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne kan efter omstændighederne være, at vi desværre ikke kan tilbyde dig taxakørsel.

6. Videregivelse af personoplysningerne

Personoplysningerne vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Revisorer
 • Eventuelt juridiske rådgivere og revisorer
 • Google LLC i forbindelse med cookies

7. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører personoplysningerne til vores databehandlere, som bl.a. leverer vores IT‐systemer, herunder hosting, backup og support.

8. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysningerne til modtagere i lande uden for EU/EØS, herunder til databehandlere i Australien og USA baseret på Europa-Kommissionens standardaftale for overførsler fra 2010. Du kan kontakte os, hvis du ønsker at modtage en kopi af aftalerne.
Overførslen af personoplysninger til Google i USA er baseret på EU-US Privacy Shield.

9. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer oplysningerne om kunder i personhenførbar form, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 2 år.
Personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare efter bogføringsloven, gemmer vi i 5 år plus løbende år.
Sessioncookies er kun aktive i forbindelse med besøg på vores hjemmeside.

10. Dine rettigheder

Du har – med databeskyttelseslovgivningens begrænsninger – følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ret til at gøre indsigelse:

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser som angivet ovenfor. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har ret til at gøre indsigelse hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføringsformål, herunder profilering. Hvis du gør indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine oplysninger til det formål.

11. Cookies

Hjemmesiden anvender cookies til de i pkt. 2 beskrevne formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

De virksomheder, der lægger cookies på dit device, når du besøger vores taxa.dk, er;

 • Sammenslutningen TAXA 4×35
 • Google, LLC
 • Youtube, LLC
 • DoubleClick
 • Facebook, Inc.
 • Nets A/S

Du kan slette og blokere cookies som anført i denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Når app’en eller hjemmesiden bruges til at bestille en tur, vil den vise din aktuelle (anslåede) position, hvis du har slået funktionen lokalitetstjenester til på din enhed, og du samtidig har givet samtykke på telefonen og i App’en til, at den må bruge dine positionsdata. Du kan slå det fra i indstillingerne på din smartphone, og på computere kan placeringsdeling slås fra i operativsystemets indstillinger.

 

12. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformationer:

Sammenslutningen TAXA 4×35
Rosenlunds Allé 8
2720 Vanløse
CVR-nr.: 74001416
E-mailadresse: taxa@taxa.dk
Telefonnummer.: +45 35359001

13 Genfremsendelse af kvittering

Ifølge den nye persondataforordning vil en genfremsendelse af en kvittering ligge indenfor indsigt af personoplysninger.

Der kræves billedlegitimation, da der kan informeres om kørselshistorik og anden følsom data, som vi skal beskytte for vores kunder.

Du kan bede om hjælp til fremskaffelse af kvittering på taxa.dk/kundeservice/kontakt.

Bemærk, at der udelukkende kan gensendes kvitteringer (kopi) på gadeture, hvis minimum enten start eller slutadresse er eksakt, tidspunkt for kørt tur, betalingsform, eksakt beløb, samt de sidste 4 cifre i kortnummer ved betaling med betalingskort kan oplyses.

14. Optagelse af telefonsamtaler

Formål:

Vi optager og gemmer telefonsamtaler for 2 formål.

1 Dokumentation
Telefonsamtaler optages og gemmes for at dokumentere indholdet af den telefoniske kommunikation mellem dig og os. Det gør vi for at kunne dokumentere, hvad der er blevet sagt under en samtale ved eventuelle reklamationssager jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2. Uddannelse af medarbejdere
Hvis du giver samtykke hertil, vil vi anvende den optagede telefonsamtale med dig til uddannelsesmæssige formål, så vores kundeservicemedarbejdere altid kan give dig den bedst mulige service.

Opbevaringsperiode:

Optagelser af telefonsamtaler til brug for dokumentation slettes efter 30 dage, medmindre vi i en konkrete sag har behov for at kunne dokumentere, hvad der er sket og sagt under samtalen, og hvad der er aftalt i en længere periode.

Optagelser af telefonsamtaler anvendes kun til undervisning i 30 dage fra samtalen har fundet sted.

Dine rettigheder:

Du kan til enhver tid anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Ønsker du dette, eller har du spørgsmål til vores behandling af opbevaringen af telefonsamtaler, så skriv en mail til (taxa@taxa.dk).

Du kan til enhver tid fortryde og tilbagekalde dit samtykke til, at vi må benytte din telefonsamtale med os til uddannelsesmæssige formål. Skriv en mail til taxa@taxa.dk, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.