Ny formand og ny adm. direktør i Københavns største og grønneste taxiselskab

På en ekstraordinær generalforsamling i søndags den 28. august 2022, valgte medlemmerne i Sammenslutningen TAXA 4×35 med et overvældende flertal ny bestyrelsesformand, ligesom navnet på den nye adm. direktør blev offentliggjort.

 Medlemmerne i Københavns grønneste og største taxiselskab, Sammenslutningen TAXA 4×35, var mødt talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling på Hotel Scandic Sluseholmen i København. Der var i alt 280 fremmødte vognmænd og 91 repræsenteret ved fuldmagt, altså i alt 371. Herved var der ud af de i alt ca. 2400 stemmer i foreningen 2.106 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var bl.a. at en lille fraktion af vognmænd havde stillet mistillidsvotum til den samlede bestyrelse, da de overordnet set, var imod bestyrelsens arbejde med at implementere en ligelig fordeling af de faste ture i TAXA. Forslaget om Mistillidsvotum faldt med stemmerne 432 for og overvældende 1665 stemmer imod.

Da den tidligere formand, Muhammad Aslam, ville falde for 8 års reglen til september, skulle medlemmerne af TAXA også vælge en ny formand. Der var lagt op til et kampvalg mellem de to kandidater Munir Ahmed og Ivan Naurholm. Munir Ahmed blev valgt med et komfortable 1275 stemmer, mens Ivan Naurholm fik 791.

Det var en lettet Munir Ahmad, der takkede for det overbevisende valg til bestyrelsesformand en sen søndag eftermiddag: ”Det er ingen hemmelighed, at vi har været udfordret i TAXA i løbet af de sidste måneder. En tid præget af uro og interne stridigheder. Men i dag fik vi talt om tingene og der kom ro på. Jeg er utroligt glad for at TAXAs medlemmer har valgt at bakke op om mit kandidatur som formand for bestyrelsen, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til det ansvar, mine vognmandskollegaer har givet mig. Nu handler det om at se fremad. Heldigvis har TAXA de bedste og mest loyale kunder, dygtige og engagerede medarbejdere på centralen, og vi står vi på et solidt fundament af dygtige vognmænd og deres chauffører, der brænder for at udvikle og fremtidssikre foreningen TAXA 4×35.”

Tidligere på sommeren så bestyrelsen i TAXA sig desværre nødsaget til at bortvise den hidtidige adm. direktør Stefan Sommer, men efter en effektiv rekrutteringsproces, kunne en tilfreds bestyrelse offentliggøre navnet på TAXAs nye adm. direktør. Valget er faldet på Per Aggerholm Baltsen, der om nogen kender branchen og TAXA, da han er tidligere økonomichef i virksomheden. Per Aggerholm Baltsen starter i TAXA den 1. oktober 2022.

Per udtaler i forbindelse med udnævnelsen: ”Min næste udfordring skal være i en mellemstor virksomhed, hvor jeg er øverst ansvarlig, og hvor virksomheden står overfor markante og betydende udfordringer der kræver visioner, vilje og lederskab. Jeg ønsker at være en del af en kultur, der er præget af samarbejde, ambition og faglig stolthed – og gerne humor.”

Den ekstraordinære generalforsamling var kendetegnet af en konstruktiv og positiv debat dagen igennem. Ligesom det store flertal var enige om at lægge de seneste måneders uro og interne stridigheder bag sig, komme videre og vise kunder og samarbejdspartnere, at TAXA 4×35 er en stærk forening med gode værdier og fremfor alt, Københavns største, grønneste og bedste taxiselskab.