Se ddviklingen af elbiler i Danmark, Sverige og Norge

Elbiler i Danmark og Scandinavien

Elbiler er et varmt emne. Lovgivningen bliver ofte ændret, formet og forandret, derfor er det spændende at se nogle statistikker der viser udviklingen i antallet af elbiler både i Danmark, Norge og Sverige.

Elbiler har i de seneste år markeret sig som en væsentlig del af det nordiske landskab. Med en stadig voksende tilstedeværelse på vejene, afspejler de en skiftende dynamik i vores valg af transportmidler. 

Men hvordan ser det egentlig ud med udviklingen af elbiler i Danmark? Og i Norden generelt?

Lad os dykke ned i tallene. Hos TAXA.dk har vi samlet data, der viser, hvordan elbiler bliver en stadig større del af den nye virkelighed. Fra antallet af nyregistrerede elbiler til sammenligninger mellem regioner og lande, byder vi ind med et detaljeret indblik i elbilernes nuværende position på markedet.

Vores grafer og illustrationer her på siden må gerne bruges andetsteds, hvis man henviser til TAXA 4×35 som kilde.

I det følgende dykker vi ned i nogle af de mest iøjnefaldende fund fra vores seneste dataindsamling. Vi opfordrer dig til også at dykke ned i resten af tallene og selv opdage, hvilke historier de kan fortælle.

Indholdsfortegnelse

Elbiler i Danmark

Graf 1.1:
Antal nyregistrerede personbiler og elbiler i Danmark

Den blå linje viser det samlede antal nyregistrerede biler på tværs af alle drivmidler. Den grønne linje viser antallet af nyregistrerede elbiler. I november 2023 blev der således indregistreret 16.361 nye personbiler i Danmark, hvoraf 7.228 var elbiler.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 1.2:
Andel nyregistrerede elbiler i Danmark

Den blå linje viser hvor stor en andel elbiler udgjorde af det samlede antal nyregistrerede personbiler i Danmark.

Tæt på halvdelen af alle nyregistrerede biler var elbiler

2023 blev for alvor et år, der markerede elbilers popularitet i Danmark. I november 2023 blev en rekord sat, da 44% af alle nyregistrerede biler var elbiler. Det betyder, at næsten halvdelen af danskerne, der erhvervede en ny bil i denne periode, valgte en elbil. 

Kigger vi på hele året, blev der også slået rekord, eftersom elbilernes andel af den samlede mængde nyregistrerede biler i 2023 udgjorde 36,1% – og det betyder, at vi nu totalt set har over 200.000 elbiler i Danmark. 

Kigger vi på de danske landeveje, er det dog fortsat elbilerne, der fylder mindst. Samlet set er det nemlig “kun” 7,1% af den samlede bilflåde, som bliver udgjort af elbiler.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 1.3:
Andel elbiler i Danmark

Grafen viser hvor stor en andel elbiler udgjorde af det samlede antal indregistrerede personbiler i Danmark.

Antallet af elbiler i Danmark er steget eksponentielt siden april 2019 hvor den var på 0,4% – til i dag hvor den ligger på 7,1%.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 1.4:
Andel elbiler fordelt på danske regioner

Kortet viser, hvor stor en andel elbiler udgør af det samlede antal indregistrerede personbiler i de enkelte regioner.

Nordjylland og Sydjylland er bagud i køb af elbiler

Selvom Danmark som helhed har opnået en stigning i køb af elbiler, er der fortsat store regionale forskelle. I Nordjylland er antallet af elbiler 5,54% ud af det samlede antal biler, mens det i hovedstaden er 9,30% (december 2023). Det svarer til, at der er mere end 67% (eller over ⅔) flere elbiler i Region Hovedstaden end i Region Nordjylland.

I Syddanmark ser vi samme tendens som nordpå med blot 5,84% elbiler, alt imens Midtjylland faktisk slår Sjælland med 6,92% elbiler mod 6,5%. 

Selvom vi i Danmark samlet set ser en stor stigning, viser tallene også klart, at det ikke er alle danskere, der er lige købelystne, når det kommer til elbiler. Vi må derfor vente at se, om elbilers popularitet i hele landet udjævner sig over tid – eller om der altid vil være en skævvridning mellem Nord- og Sydjylland og Region Hovedstaden.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 1.5:
Andel elbiler fordelt på danske kommuner

Kortet viser, hvor stor en andel elbiler udgør af det samlede antal indregistrerede personbiler i de enkelte kommuner.

Af de 98 danske regioner, så er det Rudersdal kommune der har haft den største procentdel af elbiler i 2023 med 8,47% – og det er Læsø kommune der har den laveste med 0,97%.

Kilde: Taxa 4x35

Sammenligning af elbiler i Danmark, Sverige og Norge

Norge i førertrøjen – og en kneben sejr til Danmark over Sverige 

Når vi kaster blikket ud over Danmarks grænser og sammenligner os med vores nordiske naboer, Sverige og Norge, bliver Norges førende position klar. Fra januar 2014 har Norge konsekvent vist vejen med en andel af nyregistrerede elbiler, der i januar 2022 nåede op på hele 83.07%. Til sammenligning var tallene i denne måned 25,43% i Sverige og 17,65% i Danmark. 

Siden da er tallene dog stagneret for Norge, mens Danmark og Sverige oplever fortsatte stigninger.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt i hvor høj grad, graferne for Danmark og Sverige følger hinanden over tid – og at Danmark slutter grafen af med at slå svenskerne i november måned.

Graf 2.1:
Antal nyregistrerede elbiler i Danmark, Norge og Sverige

Kilde: Taxa 4x35

Graf 2.2:
Andel nyregistrerede el-biler i Danmark, Norge og Sverige
per november 2023

Søjlediagrammet viser hvor stor en andel elbiler udgjorde af det samlede antal nyregistrerede personbiler i Danmark, Norge og Sverige i november måned 2023.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 2.3:
Andel nyregistrerede el-biler i Danmark, Norge og Sverige

Grafen viser hvor stor en andel elbiler udgjorde af det samlede antal nyregistrerede personbiler i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. Fordelt på måneder.

Det er kun 3. gang at Danmark overhaler Sverige i procentdelen af elbiler vs. andre drivmidler, siden primo 2014. I november 2023 lå Danmark hele 5 procentpoint over Sverige. Norge har dog stadig førstepladsen, da de er hele 36 procentpoint over Danmark og 41 procentpoint over Sverige.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 2.4:
Andel nyregistrerede elbiler i Sverige

Grafen viser den månedlige udvikling i, hvor stor en andel elbiler udgjorde af det samlede antal nyregistrerede personbiler i Sverige.

Antallet af elbiler i Sverige var stillestående i perioden fra primo 2014 til midt 2018, hvor der skete et skift. Siden midt 2018 er procentdelen af elbiler vs. andre drivmidler steget fra 0,5% til 38,42%.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 2.5:
Andel nyregistrerede elbiler i Norge

Grafen viser den månedlige udvikling i, hvor stor en andel elbiler udgjorde af det samlede antal nyregistrerede personbiler i Norge.

Antallet af elbiler i Norge har været højt lige siden 2014. Det var dog omkring midt 2017 hvor det virkelig begyndte at stige markant. Siden midt 2017 er antallet af elbiler vs. andre drivmidler steget fra 17,77% til 73,08%.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 2.6:
Antal nyregistrerede elbiler i Sverige

Den blå linje viser det månedsvise antal nyregistrerede biler på tværs af alle drivmidler. Den grønne linje viser det månedsvise antal af nyregistrerede elbiler. I november 2023 blev der således indregistreret 29.694 nye personbiler i Sverige, hvoraf 11.408 var elbiler.

Kilde: Taxa 4x35

Graf 2.7:
Antal nyregistrerede elbiler i Norge

Den blå linje viser det månedsvise antal nyregistrerede biler på tværs af alle drivmidler. Den grønne linje viser det månedsvise antal af nyregistrerede elbiler. I november 2023 blev der således indregistreret 9.309 nye personbiler i Sverige, hvoraf 7.697 var elbiler.

Kilde: Taxa 4x35

Om undersøgelsen

Dataen er baseret på data fra de danske, svenske og norske statistikbanker. Dataen visualiserer ændringen i antal al el-biler fra starten af 2024 til nu.

Data

Dataen er indhentet fra den danske, svenske og norske statistikbank omkring indregistreringen af el-biler. Dataen viser både personbiler både i privaten og erhverv. Dataen viser også nye biler der er førstegangregistrerede og brugte biler der er førstegangregistrerede

Konklusion

Norge er klart den førende nation i Norden, når det kommer til både antallet af el-biler og procentdelen af el-biler vs. alle andre drivmidler. Helt frem til slutningen af 2018, var Danmark den nation med den laveste procentdel af el-biler, hvor Danmark lå under 1%. Allerede på dette tidspunkt lå Norge med en procentdel over 40% og Sverige med en procentdel om omkring 4. Der skete et skift i denne tidsperiode, men det bliv virkeligt i august 2021, hvor det steg til 19% i Danmark, her var Norge dog allerede på 70% og Sverige på 23. De seneste måneder i 2023 har dog vist at Danmark nu ligger over Sverige, med 44% i november 2023, hvor Sverige havde 39%. Vinderen er dog stadig Norge, med hele 80,87%