FAQ Faktura

Her finder du svar på de typiske spørgsmål omkring fakturabetaling hos TAXA 4×35

Betaling

Har du en TAXA-konto hos os, vil du modtage en faktura ugentligt.

Har du opgivet din e-mail adresse, vil du modtage fakturaen elektronisk.

Du kan indbetale din faktura på nedenstående konto (husk at angive fakturanummer):

Jyske Bank
Reg. nr. 7854
Konto nr. 0007400149

Swift JYBADKKK
IBAN DK7978540007400149

Vælger du at betale via almindelig faktura, vil fakturagebyr gør sig gældende. Se gældende vilkår og priser her

Der findes en række gebyrer jævnfør, hvilke ydelser og betalingsmidler du har anvendt. Se gældende vilkår og priser her

Blanke felter i fakturaspecifikationen kan skyldes, at turen er blevet kørt hos et andet selskab end TAXA 4×35 og betalt med TAXA-kort eller TAXA-bon.

Derfor vil der være et antal ukendte informationer.

Slutadresse angives kun, når den opgives ved bestilling.

Ønskes yderligere oplysninger, kan TAXA 4×35 indhente den pågældende turs informationer mod ekstra betaling. Se gældende vilkår og priser her

Som kunde skal du sørge for, at TAXA har dine seneste kontaktoplysninger.

Som følge af et nyt direktiv fra EU blev det pr. 1/1-2018 ikke længere tilladt at pålægge surcharge-gebyr (kortgebyr) på private betalingskort udstedt inden for EU/EØS.

Dette betyder, at kortgebyr nu kun kan pålægges:

  • Private kort, som er udstedt uden for EU/EØS
  • Firmakort, som er udstedt i eller uden for DK/EU/EØS

Disse ændringer implementerede TAXA 4×35 ved årsskiftet i overensstemmelse med lovgivningen.


I februar 2018 blev TAXA efter flere kundehenvendelser bekendt med, at visse firmakort med personlig medhæftelse ifølge kortholder (kunden) bør betegnes som private kort og derfor ikke skal pålægges kortgebyr som beskrevet ovenfor. TAXA har bedt NETS om en udredning af problematikken, og NETS skriver:

”NETS har, til de kunder, der ønsker ar abonnere herpå, udarbejdet en prefixliste, som bl.a. indeholder kortnumre på de kort, som kortudsteder har defineret som firmakort. Hvis kortholderen mener, at en personlig medhæftelse på et firmakort betyder, at kortet ikke skal anses som et firmakort i betalingslovens forstand, må vedkommende tage kontakt til sin udsteder eller til kortselskabet og bede disse om ar korrigere kortdefinitionen”

– citat fra juridisk afdeling hos NETS

Dette betyder, at du som kunde kan rette henvendelse til dit pengeinstitut eller kortselskab og bede dem om at ændre definitionen på dit firmakort, hvis du mener, at dit firmakort med personlig medhæftelse bør betegnes som et privatkort. Derved vil du fremover undgå at blive pålagt kortgebyr på dit firmakort med personlig medhæftelse når du foretager betaling hos TAXA 4×35 og andre virksomheder som benytter NETS.

TAXA-konto

TAXA 4×35 foretager en kreditvurdering, hvor vi undersøger, om din virksomhed er registreret i RKI som dårlig betaler i de seneste 5 år.

En TAXA-konto kan oprettes inden for 8 arbejdsdage.

Kontakt vores økonomiafdeling på kundebog@taxa.dk eller på 35 30 91 62.

Der er ingen opsigelsesfrist, men du hæfter som kunde for allerede udstedte og benyttede TAXA-kort og TAXA-boner.

Allerede udstedte boner, der ikke ønskes anvendt skal destrueres.

Som erhvervskunde har du mulighed for at få oprettet en midlertidig konto ved behov for taxikørsel i en begrænset periode, f.eks. ved et arrangement.

Kontakt vores kundecenter på callcenter@taxa.dk eller 35 35 35 35.

TAXA-bon & kort

TAXA-bon & kort kræver en TAXA-konto.

TAXA 4×35 foretager en kreditvurdering, hvor vi undersøger om din virksomhed er registreret i RKI som dårlig betaler i de seneste 5 år.

Opret en TAXA-konto og bestil TAXA-bon & kort her.

Kontakt vores økonomiafdeling på kundebog@taxa.dk eller på 35 30 91 62.

Vi gør opmærksom på, at du som kunde hæfter for allerede udstedte og benyttede TAXA-kort og TAXA-boner.

Såfremt udstedte boner ikke ønskes anvendt, skal de destrueres.

Der er ikke begrænsning på antal TAXA-kort & boner, men dog et minimum på 25 TAXA-boner pr. bestilling.